Instagram: magnistenen

RLII RL III Mainel`s winter sun - Sandy, RL I RL !! Jannoff`s Allsidige Iben & Magni Stenen

Rl2 rl3 Mainel’s winter sun
Sandy er en cocker spaniel på 11,5 år som fortsatt er aktiv i konkurranseringen. Hun har to cert i elite, og 1.premie i klasse 1 freestyle. Hun trekker fortsatt som en helt i skiløypa, og har ingen planer om å pensjonere seg med det første.

Rl1 Rl2 Jannoff’s Allsidige Iben
Iben er en engelsk springer spaniel på 2 år. Vi trener mot start i lydighet klasse 3. Hun har også 1.premie i rallylydighet klasse 3, og i freestyle klasse 1. Hun er også en super trekkhund på ski om vinteren.

Begge er aktive hunder som trenger et godt for, vi har nylig startet å bruke alggutten og er så langt veldig fornøyde.